Land van Oirschot

Het Land van Oirschot is een ondernemersvereniging in Oirschot met ruim 130 leden uit verschillende sectoren zoals detailhandel, horeca, kunst en cultuur, educatie en zorg, land- en tuinbouw en natuur en recreatie. 

Belangrijke activiteiten van het Land van Oirschot zijn: het participeren in 't Bint met de winkel met producten van leden van het Land van Oirschot en de Land van Oirschot cadeaubonnen. 


Het land van Oirschot is een ondernemersvereniging in Oirschot met ruim 130 leden uit verschillende sectoren. Van ondernemers, kunstenaars tot culturele instellingen. De vereniging biedt een goed netwerk waar crossovers kunnen ontstaan met als doel dat het in Oirschot goed wonen, werken en recreëren is. 


De kernwaarden van het Land van Oirschot zijn: Cultureel - Bourgondisch - Monumentaal - Landelijk


Het Land van Oirschot is een vereniging met leden. De leden van het Land van Oirschto zijn actief als ondernemer of instelling of organisatie op het gebied van detailhandel, horeca, land- en tuinbouw, kunst en cultuur, natuur en recreatie en educatie en zorg. 


De vereniging is een vrijwilligersorganisatie; leden zijn vrijwillig lid en het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers.


Informatie over de Vereniging Land van Oirschot: www.landvanoirschot.nl of bij onze secretaris    secretariaat@landvanoirschot.nl 


BTW nr 818728498 


KvK 17214729 


Bank: Land van Oirschot - NL24RABO0130868337


Bank: Land van Oirschot Bint -  NL32RABO0142772518 


 


Privacy Statement Land van Oirschot
 
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

Het Land van Oirschot (LvO) hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.


Wat zijn persoonsgegevens?

Voor een goede dienstverlening zijn uw persoonsgegevens onmisbaar. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u. Zonder uw gegevens zoals uw naam en adres, kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan en u niet helpen als lid van het Land van Oirschot. Daarom verzamelen, gebruiken en bewaren (het verwerken – een term uit de wet) wij uw persoonsgegevens. Met deze informatie gaan wij altijd zorgvuldig om.


Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, staat in dit Privacy Statement. Hier leest u op welke manier wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft. Wij volgen daarbij de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 


Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het lidmaatschap van het Land van Oirschot

Het belangrijkste doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken, is het uitvoeren van een overeenkomst. Met uw lidmaatschap van de Vereniging Land van Oirschot heeft u een overeenkomst aangegaan en daarvoor hebben wij uw gegevens nodig


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor onze ledenadministratie en voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst verwerken wij de onderstaande persoonsgegevens:  • Algemene gegevens zoals uw naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum

  • Uw bedrijfsnaam en website

  • Uw inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel

  • Uw (IBAN) rekeningnummer en tenaamstelling van de bankrekening om betalingen te kunnen ontvangen of betalingen aan u te doen

  • Aanvullende gegevens die wij nodig hebben voor een goede uitvoering van de overeenkomst


-        Informatie over het wel of niet accepteren van de LvO-cadeaubonnen


-        Informatie over de huur van planken in ’t Bint.


Aan de klanten van ’t Bint vragen wij – indien ze op de hoogte gehouden willen worden van de nieuwe producten in ’t Bint – schriftelijk, via een invulformulier, alleen het e-mailadres.


Wie heeft toegang tot welke persoonsgegevens?

Een aantal van de persoonsgegevens die wij verwerken, wordt opgeslagen in een besloten, beveiligde omgeving. Veel persoonsgegevens zijn openbaar en worden op de website vermeld, aangezien dit een onderdeel van de overeenkomst is.


In de tabel staat aangegeven welke gegevens van de leden van het Land van Oirschot door wie gebruikt worden.


Wat
Doel
Gebruikt door


Bedrijfsnaam
Identificatie als onderneming
Openbaar = vermelding website LvO


Achternaam en voornaam
Identificatie als lid van de vereniging
Openbaar = vermelding website LvO


Adres en postcode
Bezoeken, toesturen van post, bezoek
Openbaar = vermelding website LvO


(Mobiel) Telefoonnummer
Telefonische bereikbaarheid
Openbaar = vermelding website LvO


e-mail adres
Schriftelijke bereikbaarheid
Openbaar = vermelding website LvO


Website
Verstrekken van informatie over bedrijf
Openbaar = vermelding website LvO


Inschrijving Kamer van Koophandel
Identificatie als onderneming
Voorzitter, secretaris, penningmeester bestuur LvO


Geboortedatum
Meerderjarigheid
Voorzitter, secretaris, penningmeester bestuur LvO


Bankrekeningnummer en tenaamstelling (IBAN) bankrekening
Innen van contributie c.q. plankhuur ’t Bint; afrekenen verkopen ‘t Bint
Penningmeester, secretaris


Acceptatie LvO cadeaubonnen
Accepteren van LvO-cadeaubonnen
Openbaar = vermelding website LvO en op de lijst van de acceptanten van de bonnen die wordt bijgesloten bij verkoop van een cadeaubon.


Lidmaatschap
Duur lidmaatschap
Secretaris


planken in ‘t Bint
Huur planken in ‘t Bint
Secretaris, penningmeester


 

Aan de klanten van ’t Bint die op de hoogte gehouden willen worden van verse en/of nieuwe producten, vragen wij hun e-mailadres. Dit persoonsgegeven wordt door de secretaris verwerkt.


Uw bezoek aan onze website, Facebook- en Instagram-pagina’s

De website van het Land van Oirschot is vrij te bezoeken om informatie te raadplegen over onze vereniging en onze leden. U hoeft hierbij geen persoonlijke gegevens te verstrekken.


Maar wanneer u onze website bezoekt, leggen wij gegevens van u vast. Wij doen dit onder andere door het gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die via de browser worden doorgestuurd naar de computer of mobiele toestel. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie gebruiken wij alleen om bepaalde trends inzake websitebezoek te analyseren en om onze website nog beter af te stemmen op de behoeften van onze bezoekers.


Wij verwerken ook het IP-adres van uw computer. Dit is het nummer van uw computer, tablet of mobiele telefoon op internet waarmee u zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons.


Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een website-analysedienst van Google. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres), wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten waar ze worden opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-uitbaters en om andere internetdiensten aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.


Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, het contactformulier invult of informatie opvraagt, dient u uw persoonsgegevens in te vullen.


Foto’s, film en/of namen van personen worden alleen geplaatst c.q. vermeld op de website en social media indien hiervoor toestemming van de betreffende personen is verkregen.


Het aanpassen van uw persoonsgegevens

Wanneer het om uw persoonsgegevens gaat, heeft u een aantal rechten.


U kunt altijd uw belangrijkste persoonsgegevens inzien. Onjuiste of onvolledige gegevens kunt u laten aanpassen. Wanneer gegevens fout zijn doorgegeven, veranderd of verwerkt, dan moeten wij deze aanpassen zodra u daar om vraagt. Dit kunt u direct regelen via een bericht aan onze secretaris: secretariaat@landvanoirschot.nl.


 Het beveiligen van uw persoonsgegevens


We nemen het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Wanneer u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer u aanwijzingen heeft van misbruik, neemt u dan contact op met onze secretaris: secretariaat@landvanoirschot.nl.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens zolang wij dat wettelijk verplicht zijn en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens gebruiken. Uiteraard vernietigen wij uw gegevens wanneer u uw lidmaatschap van het Land van Oirschot beëindigt.


Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de wijze waarop het Land van Oirschot met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u het beste contact opnemen met onze secretaris:  secretariaat@landvanoirschot.nl . Wanneer wij er samen niet uit komen, kunt u een klacht indienden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via autoriteitpersoonsgegevens.nl. Zij nemen iedere klacht in behandeling. De manier waarop dit gedaan wordt, verschilt per klacht. U ontvangt altijd een reactie van de AP op een klacht. Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP, bel dan eerst via het gratis telefoonnummer 088-1805250


Over dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is door het Bestuur van de Vereniging Land van Oirschot vastgesteld op 14 augustus 2019.


Meer info?

Wanneer u meer informatie wenst over ons privacy beleid, neem dan contact op met onze secretaris: secretariaat@landvanoirschot.nl.