Cultuur & Historie

Eeuwenlang hebben architecten, rijke heren, boeren, geestelijken en gewone burgers en kunstenaars hun sporen achtergelaten in Oirschot. Je struikelt haast over de monumenten, musea, kloosters, landgoederen en andere bezienswaardigheden. Zo herinneren de imposante Sint-Petrusbasiliek en het oude raadhuis op de Markt aan de tijd waarin Oirschot de hoofdplaats was in Kempenland. En verwijst de Oirschotse stoel naar de eens zo bloeiende meubelindustrie.

Wist u trouwens dat hier zes musea te vinden zijn? Van oudheidkundig museum, kloostermuseum, biermuseum tot legermuseum. In Museum Kruysenhuis staat moderne beeldende kunst centraal.

Cultuur trekt cultuur aan. Daarom vinden in Oirschot altijd veel kunstenaars hun inspiratie. Er zijn diverse ateliers, galeries, maar ook antiek- en snuisterijwinkels om rond te snuffelen. Cultuur en historie te over in Oirschot!

Stichting Behoud Montfortkapel

Stichting Behoud Montfortkapel

dhr. Th. van der Geest
Montfortlaan 12a
5688NM .... OIRSCHOT
T. 0499 – 577 316
E. info@montfortkapel.nl
www.montfortkapel.nl

Doelstelling van de Stichting Behoud Montfortkapel

Doelstelling van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen te Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.
Deze doelstelling wordt gerealiseerd door:
• het vertalen en uitdragen van het gedachtegoed van de Montfortanen door b.v. meditatieve bijeenkomsten rond de wandschilderingen van Jaap Min,
• ruimte bieden voor exposities,
• lezingen (over spiritualiteit, pelgrimeren enz.),
• ruimte bieden voor en/of organiseren van muziekuitvoeringen
• bijeenkomsten rond zingeving enz.;
• de kapel beschikbaar te stellen voor bijzondere kerkelijke vieringen (b.v. huwelijk en jubileum, t.b.v. besloten groepen);
• het plegen van noodzakelijk onderhoud aan kapel en overig in beheer gekregen goed.
Bij activiteiten kan ook het monumentale park van Groot Bijstervelt, met daarin een Lourdesgrot en de Calvaire, betrokken worden.


Stichting Behoud Montfortkapel
Montfortlaan 12A
5688 NM Oirschot

Contactpersoon: dhr. Th. van der Geest
Telefoon: 0499 – 577 316

Website: www.montfortkapel.nl
E-mail: info@montfortkapel.nl