Cultuur & Historie

Eeuwenlang hebben rijke heren, geestelijken, architecten, boeren en gewone burgers en kunstenaars hun sporen achtergelaten in Oirschot. Je struikelt haast over de monumenten, musea, kloosters, landgoederen en andere bezienswaardigheden. Het romaanse Boterkerkje op het Vrijthof staat er sinds de elfde eeuw. De imposante Sint-Petrusbasiliek en het oude raadhuis op de Markt herinneren ons aan de tijd waarin Oirschot de hoofdplaats was in Kempenland. En verwijst de Oirschotse stoel naar de eens zo bloeiende meubelindustrie.

Cultuur trekt cultuur aan. Daarom vinden in Oirschot altijd veel kunstenaars hun inspiratie. Er zijn verschillende galeries en ateliers, maar ook antiek- en snuisterijwinkels om rond te snuffelen. Cultuur en historie te over in Oirschot! Ook heeft een groot aantal vormgevers een vaste plek in Oirschot gevonden. 

Cutuur en educatie zijn ook nauw met elkaar verwant. Op veel plekken in Oirschot staan de deuren open voor verschillende soorten educatieve activiteiten. 

Daarnaast is er op verschillende plekken in Oirschot ruimte voor dagbestedingactiviteiten. 

De opsomming van de leden in deze categorie "Cultuur & Historie" is willekeurig.

Stichting Behoud Montfortkapel

Stichting Behoud Montfortkapel

dhr. Th. van der Geest
Montfortlaan 12a
5688NM .... OIRSCHOT
T. 0499 – 577 316
E. info@montfortkapel.nl
www.montfortkapel.nl

Doelstelling van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen te Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.
Deze doelstelling wordt gerealiseerd door:
• het vertalen en uitdragen van het gedachtegoed van de Montfortanen door b.v. meditatieve bijeenkomsten rond de wandschilderingen van Jaap Min,
• ruimte bieden voor exposities,
• lezingen (over spiritualiteit, pelgrimeren enz.),
• ruimte bieden voor en/of organiseren van muziekuitvoeringen
• bijeenkomsten rond zingeving enz.;
• de kapel beschikbaar te stellen voor bijzondere kerkelijke vieringen (b.v. huwelijk en jubileum, t.b.v. besloten groepen);
• het plegen van noodzakelijk onderhoud aan kapel en overig in beheer gekregen goed.
Bij activiteiten kan ook het monumentale park van Groot Bijstervelt, met daarin een Lourdesgrot en de Calvaire, betrokken worden.